Agenda openbare vergadering: 23 november (20.00-22.00)

Op woensdag 23 november is er weer een openbare vergadering van de Dorpsraad Loo. Zoals gebruikelijk om 20.00 uur (inloop 19.45).

Locatie: Dorpsnoot Loo, Loostraat 69B

Agenda openbare vergadering: 23 november (20.00-22.00)

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Agenda openbare vergadering  23 november 2022 (20.00-22.00)

Locatie: Dorpsnoot Loo, Loostraat 69B

 1. Actielijst vorige overleg
 2. Ingekomen stukken:
  1. Dijkversterking: werkgroep Dijkdenkers
  2. Windpark Caprice
  3. A15
  4. Uitkijkpunt Loowaard (opening)
  5. Vivare prestatieafspraken toewijzing huurwoningen
  6. Subsidie Groen SLG (voor 11 januari 2023 aanvragen)
  7. 200 jaar brandweer Duiven
 3. Mikado
 4. Kidsklompenpad
 5. Voetpad Loostraat
 6. Hondenuitlaatgebied
 7. Verkeersveiligheid
 8. Kerstactiviteit (puzzelwandeltocht 29-12 + kerstbomen)
 9. Korte toelichting overige actuele ontwikkelingen/activiteiten in ons dorp
 10. Nieuwe Website en Facebook
 11. v.t.t.k.