Behandeling beroepsschriften A15

Behandeling beroepsschriften A15

De Raad van State heeft een planning opgesteld voor de behandeling van de beroepsschriften met betrekking tot het Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken.

Vanwege het aantal en de omvang van de beroepen is de zitting verspreid over 4 dagen: 22 t/m 25 juni 2020.

Tijdens deze behandeling zullen de via de stichting Duurzame Aanleg A15 ingebrachte stukken worden behandeld.

Het gaat hier om de volgende stukken:

beroepschrift april 2017

aanvullend beroepschrift april 2019

aanvullend beroepschrift mei 2020