De 3 van Immerloo, zaterdag 1 april om 15.00 uur

Op zaterdag 01 april kan de 3 van Immerloo worden gelopen. Vanaf sportpark Immerloo is de route rechtsaf Loostraat naar de Loodijk. Er wordt gelopen op eigen risico op de openbare weg en iedereen moet de normale verkeersregels volgen.

De 3 van Immerloo, zaterdag 1 april om 15.00 uur

Alle deelnemers worden dringend gevraagd om aan de linkerzijde van de weg te lopen waardoor het oversteken beperkt blijft tot de start en finish. Voor de veiligheid worden 2 verkeersregelaars ingezet bij de ingang van sportpark Immerloo en 1 verkeersregelaar bij einde Loodijk met de Husselarijstraat vanwege een kleine inkorting bij de 3e ronde.

Inschrijven zoveel mogelijk vooraf per mail naar a.hooyman@chello.nl onder vermelding van de naam van de loper. Bij estafetteteams gaarne de naam van het team vermelden, en wie er loopt of wandelt.De voorinschrijving sluit op 1 april om 12.00 uur, en ter plaatse kan nog worden ingeschreven tot 10 minuten voor de start.Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon en ook € 5,- per team, gepast te betalen door de startende loper. Per startnummer wordt 1 consumptiebon uitgereikt.

De 3 van Immerloo is vooral bedoeld voor inwoners van Loo en voor leden van s.v. Loo. Andere inschrijvers zijn ook welkom om de estafette teams compleet te maken. De tijdregistratie vindt plaats via de startklok die opgesteld staat bij de ingang van sportpark Immerloo. Per startnummer wordt aan het einde van het 3e rondje de eindtijd genoteerd. Zowel de startklok als de startnummers worden beschikbaar gesteld door de Dijkencross Pannerden. De kleedkamers van s.v. Loo zijn beschikbaar voor omkleden en/of douchen. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats in de kantine van s.v. Loo.