Hondenlosloop gebied

Vanuit de gemeente Duiven is ons recent gevraagd of er in Loo behoefte bestaat aan een hondenlosloop gebied. Tijdens onze openbare vergadering is dit reeds met enkele inwoners besproken en zij gaven aan dat hier onder een bepaalde groep inwoners zeker behoefte is. We hebben al wat suggesties ontvangen...

Hondenlosloop gebied

Omdat we graag willen weten of er een bredere behoefte bestaat willen wij de inwoners van Loo vragen (indien deze behoefte er is) dit per mail aan te geven via info@dorpsraadloo.nl. Bij voorkeur dan ook een eventuele locatie hiervoor aangeven. Alle informatie die wij ontvangen zullen wij vervolgens doorsturen naar de gemeente Duiven.