Laatste nieuws over Windpark Caprice 6 november 2022

Zoals bekend zal zijn heeft de gemeenteraad Lingewaard goedkeuring verleend voor de bouw van twee windturbines van maar liefst 240 meter hoog, bij steenfabriek Caprice in Angeren. Pal naast het Pannerdensch kanaal en dus heel dicht bij Loowaard en Loo. Ons dorp Loo en het Web vallen geheel binnen de overlastcirkel van 10 keer de tiphoogte.

Laatste nieuws over Windpark Caprice 6 november 2022

De stukken behorende bij de verleende vergunning liggen nu ter inzage in het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel en ook op deze website staan de stukken. Op "Actuele thema's -> Windpark Caprice" vindt u het laatste nieuws.