Nieuws van de Dorpsraad mei

Nieuws van de Dorpsraad

Twee onderwerpen deze keer:

  • Verkeersveiligheid in Loo
  • Jaarvergadering 24 mei

Nieuws van de Dorpsraad mei

Veersveiligheid in Loo

Medio maart is er een rondgang gemaakt door ons dorp met de verkeersdeskundige van de gemeente Duiven. Hierbij is gekeken naar specifieke (gemelde) onveilige verkeerssituaties en mogelijke oplossingen. De uitkomst hiervan is dat er op een aantal locaties eenvoudige (korte termijn) maatregelen toegepast kunnen worden om de verkeersveiligheid te vergroten.Hierbij moet je denken aan een verkeersspiegel, mobiele drempel of (tijdelijke) snelheidsmeters. De komende periode worden er bijvoorbeeld weer meerdere snelheidsmeters opgehangen in de Loostraat:

  • Juni – Loostraat nabij huisnummer 2a (60km stuk, rijrichting Loo)
  • Augustus – Loostraat nabij huisnummer 9 (50km stuk, rijrichting Duiven)
  • September – Loostraat nabij huisnummer 2a (60 km stuk, rijrichting Loo)
  • November – Loostraat nabij huisnummer 6 (50km stuk, rijrichting Loo)

Daarnaast zijn er zaken die meer structureel opgelost dienen te worden en meer tijd vergen. De gemeente gaat dit opnemen in het mobiliteitsplan en/of gecombineerd meenemen tijdens reconstructie werkzaamheden. Zodra er ontwikkelingen zijn zullen we dit weer melden. Heb jij in de tussentijd ook een (nieuwe) onveilige verkeerssituatie in Loo die aandacht behoeft? Stuur dit dan via een mail naar info@dorpsraadloo.nl met de specifieke locatie en omschrijf het knelpunt en eventueel je oplossing hiervoor.

Jaarvergadering 24 mei

Op woensdag 24 mei om 20.00 is er weer de jaarvergadering van de Dorpsraad in de Dorpsnoot (Loostraat 69b). We kijken hierbij kort terug op afgelopen jaar en vooral vooruit naar wat er allemaal komen gaat. Namens degemeente is de contactpersoon actief burgerschap aanwezig. Alle inwoners van Loo zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te praten over de activiteiten en ontwikkelingen in ons mooie dorp