Nieuwsbrief december

In deze nieuwsbrief het laatste nieuws. Eerdere nieuwberichten kunt u terug vinden bij de notulen.

Nieuwsbrief december

Nieuws van de Dorpsraad

Kerstpuzzelwandeltocht

  • Zoals al aangekondigd hebben we ook dit jaar weer een kerstpuzzel-wandeltocht georganiseerd op donderdag 29 december vanaf 18.30.

Start is voor het Huis van Loo en de finish is in het Huis van Loo in kerstsfeer waar onder het genot van Live muziek nog een hapje en een drankje te wachten staan. De puzzeltocht wordt dit jaar anders vormgegeven, strakke tijdsloten zoals voorgaande jaren hanteren we niet meer. Je mag starten tussen 18:30 en 19:30. Alleen deelnemers die er voor kiezen "samen met onbekenden te lopen"  krijgen nog nadere informatie over de aanvangstijd.

Opgeven kan via het formulier op onze website www.dorpsraadloo.nl.

Mocht dit niet lukken kan men zich ook aanmelden middels bellen op appen op het nummer 06-40 06 93 61.

Natuurlijk plaatsen we ook weer kerstbomen in de buurten die door de bewoners worden versierd en waarmee prijzen zijn te verdienen. Daarnaast is er ook weer een grote kerstboom op de kruising Loostraat-Husselarijstraat geplaatst. Op verzoek van enkele (alleenstaande) dorpsbewoners hebben we een mogelijkheid toegevoegd om samen met andere dorpsbewoners te lopen, mensen die elkaar nog niet zo goed kennen of anderen beter willen leren kennen. Maar natuurlijk mag je ook lopen met je eigen gezin of vrienden.

Wil je wel deelnemen maar kun/wil je niet meelopen? Je bent van harte welkom in Huis van Loo vanaf 19.00 uur, wel graag even opgeven hiervoor. We hopen op een mooie opkomst en wensen iedereen fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2023!

 

Hondenlosloop terrein

  • Vanuit de gemeente Duiven is ons gevraagd of er in Loo behoefte bestaat aan een hondenlosloop terrein. Tijdens onze openbare vergadering is dit met enkele inwoners besproken en zij gaven aan dat hier onder een bepaalde groep inwoners zeker behoefte is. Omdat we graag willen weten of hier ook een bredere behoefte bestaat willen wij de inwoners van Loo vragen (indien deze behoefte er is) dit per mail aan te geven via info@dorpsraadloo.nl. Bij voorkeur dan ook een eventuele locatie hiervoor aangeven.