Uitnodiging informatiebijeenkomst dijkversterking Loo

Op dinsdag 21 maart (Loo) en woensdag 22 maart (Westervoort) organiseert Waterschap Rijn & IJssel informatiebijeenkomsten over het versterken van de dijk tussen de Pannerdense Waard en Westervoort. We nodigen je uit om hierbij te zijn, zodat je meer te weten komt over de plannen bij jou in de buurt.

Uitnodiging informatiebijeenkomst dijkversterking Loo

Waar: Loo, Zalencentrum Berentsen

Wanneer:  dinsdag 21 maart 19.00 - 21.00 (inloop 18:45)

DIT KUN JE TIJDENS DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN VERWACHTEN

Tijdens het eerste deel van de avond vertellen we waarom deze dijkversterking belangrijk is en welke mogelijkheden we
daarvoor onderzoeken. Daarbij kijken we ook naar de wensen uit de omgeving. We leggen uit hoe we omwonenden, betrokkenen en partners betrekken in het proces en wat we tot nu toe aan wensen hebben opgehaald. Ook geven we uitleg over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een document waarin staat welke mogelijkheden we gaan onderzoeken en hoe we straks de uiteindelijke keuzes maken. Na de presentatie is er een informatiemarkt. Hier kun je in kleine groepen aan de hand van tekeningen en afbeeldingen
vragen stellen of informatie ophalen over de dijkversterking. Denk hierbij aan de versterkingsmogelijkheden, het proces, de onderzoeken en wensen uit de omgeving (meekoppelkansen), maar ook de wijze waarop je kan worden betrokken en/of kan reageren. Ook is er een notulist aanwezig, die je kan ondersteunen bij het maken van een reactie op de NRD. Een reactie (ook wel zienswijze) kun je van 13 maart t/m 23 april indienen.