Windturbines

Windturbines

Zoals bekend heeft de gemeente Lingewaard het voornemen om twee windturbines te plaatsen, van 240 meter hoog, bij steenfabriek Caprice direct tegenover onze Loowaard. Het zal duidelijk zijn dat deze gigantisch hoge turbines een flinke overlast gaan bezorgen in de Loowaard en in ons dorp. Daarbij kunt u denken aan: slagschaduw, geluid en laagfrequent geluid. Ook zal er visueel een grote negatieve impact zijn op onze uiterwaarden en op flinke delen van ons dorp. Tot en met 9 december kunnen zienswijzen worden ingediend met betrekking tot dit plan. 

Dorpsraad Loo heeft hierover zienswijzen opgesteld. Bijgaand vindt u deze zienswijzen. Deze zijn nu zo goed als klaar en definitief, maar punten ter versterking van onze zienswijze blijven welkom (graag naar onderstaande e mailadres).

Mocht u een eigen zienswijze willen indienen dan mag u, indien gewenst, uiteraard gebruik van onze zienswijze. Ook kunt u onze zienswijze medeondertekenen, stuur dan even een email naar: windturbinescaprice@gmail.com 

Klik hier voor onze zienswijze. 

Momenteel liggen de stukken voor de aanvraag van de vergunning voor de bouw van deze 2 windturbines bij Loowaard ter inzage, zie hiervoor: www.lingewaard.nl/caprice Deze windturbines worden met 240 meter de hoogste van Nederland en zullen zorgen voor de nodige overlast in ons dorp en in onze Loowaard!

Meer info klik hier.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Loo