Stichting vrienden Bernadetteschool

Foto LooLens fotografie

De Stichting Vrienden Bernadetteschool is voorgekomen uit het “Dorpsplan Loo  2013-2025 UT GEET LOOS!” Deze is begin 2014 gepresenteerd aan de Loose bevolking  en de Wethouder in het bijzijn van meerdere raadsleden.

Tijdens het opstellen van het Dorpsplan kwam duidelijk naar voren dat het behoud van de Bernadetteschool voor de leefbaarheid van Loo, het belangrijkste prioriteitspunt is.

Het behoud van de school zorgt ervoor dat de samenstelling van de Loose bevolking niet vergrijst. Hierdoor blijft het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Daarnaast blijft er ook voor alle verenigingen in Loo een gezonde aanwas, zodat het verenigingsleven bruisend blijft!. 

Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!