Dijkversterking Pannerden - Westervoort

Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel versterkt de hele dijk tussen Spijk en Westervoort. De dijk is opgedeeld in drie delen. Het deel tussen de Pannerdense Waard en Westervoort wordt als eerste aangepakt. Dit duurt van 2022 tot en met ongeveer 2029. Het waterschap verwacht dat de complete dijk tussen Spijk en Westervoort in 2040 klaar is. Meer informatie is hier te vinden op de website van het waterschap.