Actuele thema's

Actuele thema's die in Loo aan de orde zijn, zullen we voor zover mogelijk opnemen op onze website.

Uitkijkpunt Loowaard

Op vrijdag 18 november 2022 was Romein Hendricus Andreas Ferrarius de gastheer bij de opening van de uitkijktoren in de uiterwaard bij Loo. Tweeduizend jaar geleden was deze militair met borstelhelm hier ook al geweest, vertelde hij.

Zes verhalen van dorpsbewoners

Panorama Fibula is een uitkijkpunt in de Loowaard,  ontworpen door Atelier Heidi Linck en gebouwd in 2022. In het uitkijkpunt kan het publiek via een QR-code luisteren naar deze zes verhalen die inwoners en andere deskundigen over dit gebied vertellen. Deze verhalen kunt u ook op onze webbsite lezen en beluisteren...

Dijkversterking

Waterschap Rijn en IJssel versterkt de hele dijk tussen Spijk en Westervoort. De dijk is opgedeeld in drie delen. Het deel tussen de Pannerdense Waard en Westervoort wordt als eerste aangepakt. Dit duurt van 2022 tot en met ongeveer 2029. 

Windpark Caprice

6 november 2022 - Zoals bekend zal zijn heeft de gemeenteraad Lingewaard goedkeuring verleend voor de bouw van twee windturbines van maar liefst 240 meter hoog, bij steenfabriek Caprice in Angeren. Pal naast het Pannerdensch kanaal en dus heel dicht bij Loowaard en Loo. Ons dorp Loo en het Web vallen geheel binnen de overlastcirkel van 10 keer de tiphoogte.

Dossier A15

In februari 2019 heeft de minister een gewijzigd Tracé Besluit doortrekking A15 vastgesteld.  Als stichting Duurzame Aanleg A15 streven wij naar een doortrekking van de A15 met respect voor omwonenden, omgeving en natuur.
Alweer bijna 2 jaar geleden hebben wij een beroepsschrift ingediend tegen de geplande verlenging van de A15...