Buurtbemiddeling Rijnstad

Plezierig wonen: dat wil toch iedereen?

Toch kan het gebeuren dat buren of buurtbewoners (negatieve) invloed hebben op jouw woongenot. De ervaring leert dat als je er niet met elkaar over praat de spanningen oplopen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor jouw woonplezier. 

Buurtbemiddeling ondersteunt buren om problemen op te lossen door het maken van redelijke afspraken. Daardoor kunnen mensen – vaak tot hun opluchting – weer prettig samenleven.

Getrainde vrijwillige bemiddelaars ondersteunen buren om het onderlinge contact te herstellen en zelf met oplossingen te komen. En dat werkt goed, twee derde van de aanmeldingen wordt opgelost. De bemiddelaars geven geen mening en hebben een geheimhoudingsplicht.

Je kunt gebruiken van Buurtbemiddeling als je woont in Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rheden, Rozendaal of Doesburg. Bel naar 026-3519941 of  mail buurtbemiddeling@rijnstad.nl

290247