Voor inzage in het Dorpsplan Loo 2013-2025 “Ut Geht Loos” klik hier.

Loo is een klein dorpje in Gelderland, onderdeel van gemeente Duiven, met zo'n 1000 inwoners en een bruisend verenigingsleven. Iedere Looenaar is wel lid van 1 of meer verenigingen. Ook kennen we oude tradities en gewoonten, zoals de processie, de kermis en het buurtmaken.

De processie: Voor de aanvang van de schuttersfeesten en de kermis, vertrekt er om exact 12 uur op de eerste zondag na 15 augustus een stoet vanaf de kerk en maakt een rondgang door 't Loo . Nadat 't Loo hiermee gezegend is, kan de driedaagse kermis en het schuttersfeest beginnen. Overal hangen de rode schuttersvlaggen uit en staan er groene welkomstpoorten van de verschillende buurtverenigingen. Het is altijd een feestelijk gezicht !

Op maandag begint men met het koningsschieten; iedereen die lid is van de schutterij mag een poging wagen. Drumband Excelsior is aanwezig om de spanning met muziek op te voeren en het wachten te verkorten. De uiteindelijke winnaar mag drie dagen koning zijn samen met zijn koningin.

Voor meer foto's van het koningsschieten, kijk bij "Foto's".

Het buurtmaken

Iemand die nieuw in zijn wijk komt, gaat kennismaken met al zijn buren en nodigt iedereen uit voor een gezellige borrel. Vanuit oude traditie heeft men hierdoor gewaarborgd, dat men gebruik kan maken van burenhulp en heeft men, wanneer nodig, genoeg schouders om te helpen bij het dragen van de baar bij overlijden !

Dialect

Een ander verschijnsel is het spreken van dialect. Het "Loos" dialect maakt deel uit van het Liemers dialect, dat op zijn beurt behoort tot de Neder- Saksische taalgroep.

Enkele voorbeelden:

  • * Een oud raadsel: "een houte huuske, een kaopere krukske, un iezere draej in 't gat, ra ra wah is dat ?, hiermee werd de koffiemolen bedoeld, zoals die vroeger in gebruik was.
  • * Een oud gezegde: "wie in de oogsttied slup, zal arm worre", in de oogsttijd was het vroeger niet alleen een drukke bedoening op de Loose boerderijen, maar ook de financieel belangrijkste periode.
  • Schoffelen: geen vertaling: men leunt gewoon op de schoffel en hoopt dat er iemand langs komt om een praatje te maken !

  • Plafondlamp: lich ien 'n fleske

  • Thuis: thuus

  • Morgenvroeg: margevruug

Bezienswaardigheden

Havezate Loowaard

Enkele bezienswaardighden zijn o.a. de Havezate Loowaard, ooit de grootste havezate van de Liemers, buitendijks liggend op een terp. In 1467 is het gebouwd als kasteeltje door drost Johan van de Loe.

Vermoedelijk bouwde hij op deze plaats als controlepost voor de scheepsvaart op de Rijn of de weg van Kleefs naar Gelders gebied. De stichter van de Loowaard woonde niet op de havezate, maar had deze verpacht aan een boerenfamilie, waarvan de naam niet bekend is. Recent is de havezate prachtig verbouwd en gerenoveerd door de nieuwe eigenaren. De vloedschuur is nog in oude staat.

De Loose kerk (RK)

In 1374 werd er al een Loose kapel gesticht door de toenmalige inwoners van 't Loo.Zij waren ook de eigenaren. Hij werd genoemd naar de H. Antonius Abt, een van de grote woestijnmonniken uit de 4e eeuw. In 1660 is de kapel herbouwd of gerestaureerd, wat valt op te maken uit een gedenksteen die in 1873 in de fundering werd gevonden. In 1874 werd de oude kapel afgebroken en de kerk werd opnieuw opgebouwd in neogotische stijl volgens een ontwerp van A.Tepe. De kerk is recent nog prachtig gerestaureerd.

De dragers van Loo

een mooie oude traditie die in Loo nog steeds in stand wordt gehouden, is de dragersgroep St. Vincentius, genoemd naar Vincentius a Paolo (1581-1660), de patroonheilige van de liefdadigheid. Van oorsprong beoefende de St. Vincentiusvereniging, verschillende vormen van barmhartigheid. Een daarvan is "de doden begraven". Ook in tijden van armoede verdienen mensen een behoorlijke begrafenis, dus regelde de vereniging dat boeren uit de omgeving de overledenen naar de kerk brachten en begroeven zij de doden. Uit deze gedachte is de huidige dragersgroep voortgekomen. Het is een oude traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. Hopelijk melden zich jongeren uit onze dorpsgemeenschap om dit werk voort te zetten.

De Parochiële Caritas Instelling

St.Vincentius is onderdeel van de P.C.I., De Parochiële Caritas Instelling, voortgekomen uit het vroegere Armenbestuur. De term Armenbestuur dateert nog uit de tijd dat de overheid de zorg voor de armen nagenoeg geheel overliet aan de plaatselijke kerken en particuliere initiatieven (liefdadigheid). Alleen degenen die "nergens bij hoorden" konden aankloppen bij de gemeenten.

Omdat tegenwoordig de verantwoordelijkheid voor de armenzorg primair bij de overheid ligt, is het werk van het Armenbestuur inhoudelijk veranderd. Niet overbodig geworden, er zullen altijd zwakkeren in onze samenleving zijn. Als, ondanks alle wettelijke voorzieningen, personen in de knel zijn gekomen, stelt de P.C.I. zich tot taak te helpen bij het oplossen van de ontstane problemen. Dat betekent in de eerste plaats een luisterend oor bieden, doorverwijzen naar de juiste instanties, uitleg geven over procedures en zo nodig acute financiële nood lenigen (spreekuur: maandag van 10.00-12.00 uur).

Contactpersoon:
Peter Koopmans, Secretaris P.C.I.,
tel. 0316-261712 of 06-30213972,
e-mail:P.Koopmansgodschalk@chello.nl

Tel : parochiesecretariaat Loo is 0316- 263981.

Voorzieningen

Zalencentrum Berentsen

Weten wat het zalencentrum voor u kan betekenen? Bezoek hier de website van Wout.

Schuttersgebouw Willem Tell

Website van Willem Tell 't Loo bezoeken? Klik hier om de site van de schutterij te openen.

Basisschool Bernadette

De school heeft een eigen website, klik hier om de site van de basischool te bezoeken.

Sportpark Immerloo

Wilt u weten wat SV Loo te bieden heeft? Bezoek dan hier de website.

De Dorpsnoot

Meer weten over de Dorpsnoot en muziekvereniging Excelsior, kijk dan hier op de website van Excelsior.

Het huis van Loo

Meer weten over Huis van Loo, kijk hier op de website van de Stichting van het huis van Loo.

Foto's 3, 4, 5 en 6 met dank aan LooLens Fotografie