De Dorpsstem

De Dorpsstem is een onafhankelijk clubblad en verschijnt elke twee weken. Het blad wordt aan leden huis aan huis bezorgd. De Dorpsstem staat los van Dorpsraad Loo, echter steunen wij dit blad van harte en publiceren wij ook onze nieuwsbrief maandelijks in De Dorpsstem. Wij willen elke dorpsbewoners daarom aanraden lid te worden van De Dorpsstem.

Wilt u ook lid worden en het blad periodiek ontvangen? Neem dan contact op via de mail: dorpsstem@outlook.com