Over de dorpsraad

Foto LooLens fotografie

Op 31 oktober 2005 heeft de gemeenteraad Duiven besloten om in elke wijk van de gemeente (er zijn er negen) de start van en wijk- of dorpsraad mogelijk te maken.

De gedachte achter de wijkraden is de wens de leefbaarheid in de wijk positief te beïnvloeden. Wanneer zeggen mensen dat ze in een prettige wijk wonen? Wanneer voelen ze zich er veilig?

Naast een bijdrage in de organisatiekosten ontvangt elke wijkraad een bijdrage uit het fonds leefbaarheid, ten behoeve van (mede) financiering van initiatieven ter versterking van de leefbaarheid in de wijk.

De Dorpsraad Loo bestaat uit de volgende bestuursleden,  Marcel Janssen (voorzitter), Lenie Meeuwsen (penningmeester), Reinette Coret (secretaris), Ed Joosten, Mark Hermsen, Anita Kummeling, Hans Kuitert, Lars Schothuis en Ronald Peters..

Tevens zijn er meerdere ondersteunende leden, die de Dorpsraad bijstaan met raad en daad en helpen bij diverse gelegenheden. Zonder deze vrijwilligers zou de Dorpsraad niet kunnen functioneren of iets organiseren.

Wilt u ook af en toe helpen ? Of wilt u ook lid worden van het bestuur? Dan kunt u zich per e-mail opgeven bij het secretariaat: info@dorpsraadloo.nl

Alvast onze hartelijke dank !